INFORMATIONS

PROJEKT CARGO 2008

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CARGO A ČESKÁ CENTRA V BUDAPEŠTI, BUKUREŠTI A SOFII PŘIPRAVUJÍ SPOLEČNOU VÝTVARNOU AKCI VE VEŘEJNÉM PROSTORU.

Dovolte, abychom Vám ve stručnosti představili výtvarný projekt CARGO 2008. Místem jeho konání pro rok 2008 se stanou Budapešť, Bukurešť a Sofie. Zúčastní se ho současní výtvarní umělci/kyně zČeské republiky a umělci/kyně z hostitelských zemí.

Uskuteční se vobdobí červen až listopad 2008 v netradičních veřejných prostorách zmíněných měst. Akce je spolupořádána Českými centry vjednotlivých městech, které se podílejí na jejím průběhu i propagaci.

Jedná se již o druhý ročník tohoto projektu. První ročník se uskutečnil s názvem Art in Box vBudapešti v červnu 2007 (více na http://art in box.ooz.hu). Akce byla velmi kladně přijata veřejností a nemalou pozornost mu věnovala také média. Upoutala především svým začleněním do města, kde mohla oslovit daleko větší počet diváků než vuzavřené galerii. V příštím roce se projekt objeví i v dalších evropských metropolích jak je Brusel nebo Moskva.

Vletošním ročníku klademe důraz na samotný proces tvorby umělců, na průběh instalace děl. Náhodní chodci i informovaní diváci budou mít možnost pozorovat celý čas vzniku uměleckého díla, jeho postupný několikadenní zrod a jeho umístění a komunikace v prostoru. To je také jeden znejvýraznějších akcentů celého projektu – proces tvoření, vzájemné sledování a dialog mezi uměním, tvůrci, diváky a konkrétním místem. Naším kritériem výběru umělců pro Cargo 2008 byla právě ona schopnost improvizace, reakce a práce s prostorem. Jsou mezi nimi výrazné postavy české výtvarné scény i studenti Akademie výtvarného umění. Během tohoto roku jsme taky kontaktovali Akademi výtvarného umění v Sofii a seznámili její profesory s naším projektem. Oslovili jsme i jiné bulharské umělce, spolupráce se dále rozvíjí.

Počet oslovených umělců/kyň, kteří se chtějí zapojit pro projektu Cargo 2008, se rozrostl na celkově více než třicet (cca 10 autorů na jedno město), a tím projekt dostal výraznější mezinárodní charakter, což nás nesmírně těší, neboť se snažíme propojit umělecké snahy vněkolika státech Evropské unie a zároveň umožnit jejich konfrontaci.

Oslovujeme Vás s prosbou o podpoření tohoto projektu. Jde nám o bezplatné zapůjčení vytipovaných ploch v Sofii (viz. příloha) na 14 dní až tři týdny v říjnu2008. .Jde o místa, u nichž nás zaujal jejich genius loci. Všechna jsou ve veřejném frekventovaném prostoru. Práce umělců je může oživit a upozornit na ně širší veřejnost. Charakter akce v ničem nebrání původnímu provozu a bude bezplatně přístupný všem kolemjdoucím. Projekt Cargo 2008 v Sofii je zastřešen Českým centrem, které se take podílí na jeho propagaci a organizaci.

Věříme ve vaše pozitivní vyjádření a podporu tohoto projektu ve věci poskytnutí vybraných ploch. Těšíme se na případnou spolupráci.

Spřátelským pozdravem,

Ondřej Horák, Jan Horák, Pavel Sterec, Monika Sybolová

 Project CARGO

Timeline

spring – autumn 2008

Project description

The project involves about 10 – 15 Czech contemporary artists who will be chosen for an exhibition in a particular city. The final works of art will be created in the public space of these cities (Budapest, Bucurest, Sofia), There will be following forms of artistic expression involved: intervention into the public space, installation, performance, video-art, object, painting, photography, drawing. This project makes use of non-exhibition spaces (streets, parks, subways, industrial buildings...). We would like to stress the work of a particular artist with a particular space and its possible interpretatitions. The reactions of inhabitants to these works and events are important to us as these signal a potential shift in their traditional perception of urban spaces.

Project aims and goals

 • Presenting works of art outside the gallery and museum space
 • Finding unforseen relationships between a city structure and art
 • Presenting contemporary works of art in public space
 • Accompanying events for the general public – workshop, performance
 • Spreading the concept of the project exhibition in other cities (Budapest, Bucurest, Sofia)

Project benefits

 • Temporary change of meaning of chosen spaces, especially for their inhabitants
 • Change of attitudes of participating public towards contemporary art, its use for creative thinking and personal development
 • Multicultural exchange
 • Contacts and active cooperation and collaboration of artists from different countries
 • International cooperation between cultural institutions and organizations

Artists involved in the project

O. Brody, O. Bystřický, K. Držková, L. Gažiová, V. Chalánková, J. Fabián, J. Haubelt, E. Jiříčková, J. Kovanda, J. Pfeiffer, Rafani group,V. Skrepl, P. Sceránková, L. Vítková, and others still to be approached.

Budget

Approximately 40 - 60000 kč per one event. We are currently dealing with other subjects and sponsors.

Project venues

There have been spaces chosen in Budapest, in Bucharest and Sofia this still needs to be done. The venues should be public without any link to art.

Partners requirements

 • Ideas for venues, alternative spaces such as factories, untraditional galleries, subways, parks etc. (Bucharest, Sofia)
 • Accommodation for the artists, or other cheaper alternative (not all artists will be taking part in their artwork installation)
 • Artwork transport
 • Public relations and contacts

Cooperating partners

Experimentální prostor Roxy/NoD, http://www.roxy.cz/

Komunikační prostor Školská 28, http://www.skolska28.cz/

Akademie výtvarných umění vPraze, http://www.avu.cz/

Organizational team

We have experience in organizing similar events of this type such as Art in Box project (http://artinbox.ooz.hu) in which we have collaborated with the Czech Centre in Budapest and the Hungarian company Szabad Eklektikus Muhely. We run the Benzinka gallery space (http://benzinka.ooz.hu/) and cooperate with foreign artists.

Ondřej Horák, artist (http://horak.ooz.hu/),
Benzinka gallery,
Skolská 28 Gallery,
Freelance curator of education at the National Gallery in Praha at Veletržní palác ( 19th, 20th and 21st art collections)

Maria Görög,
Director of culture agenda at Szabad Eklektikus Mühely (http://www.aszem.com/)

Monika Sybolová,
Curator fo education at the 19th century art collection at the National Gallery in Prague,
Curator of Benzinka gallery

Jan Horák,
PR person at the Meet Factory

Pavel Sterec,
AVU student and a curator (http://pavelsterec.info/)

Feedback from the previous Art in Box project (partner and a participating artist)

Evžen Gál, director of the Czech Centre in Budapest

„Collaboration with organizers of project Art in Box has been mutually enriching. I had to appreciate especially their concept of closing the gap between the lived city reality and art. The art came out of the galleries in the direction of its viewers and the ugly subways of Boráros tér have become very much discussed exhibition spaces in which people not so much rushed but slowed down, communicated and took pictures. The reaction of Hungarian media has been positive and I can recommend this project.“

Blanka Lhotáková, FAVU Brno student

„ I am interested in the orientation in the landscape and city spaces and our movement in it. I am looking for ways in which to record relationships between certain places in time and space. Very important is also looking for a personal link to the place. I understand a place not only as a physical spaces but a cross section of human relationships and experiences. I integrate my own present experiences into the installations representing the space.

In this respect my participating on the Art in box project has been a quite crucial. I was able to realize a concept of discovering an unknown city based on an itinerary of a woman I had met in another for me a key place. I was able to work (walk through Budapest and record the discoveries in the shop at Boráros tér) in a specific environment and at the same time meet with other participants in the project.

Crucial for me was the possibility of spending a week in a strange city and perceive this stay as a part of a creative act. I can honestly say that Art in Box project for me represented an ideal timespace for creative work and self-reflection.

Annexes

Press Release for Art in Box project in 2007

The Art in Box exhibition (http://artinbox.ooz.hu/) involves enlivening of empty shops in subways on Boráros tér and creating of an alternative art gallery at the heart of a busy traffic junction.

Seven empty shops will become a space for creative projects of selected young artists (students and graduates of Czech art schools such as DAMU, FAMU, AVU, FAVU and other). They all have the same starting conditions – one empty shop (box), what they do with it is up to them. Decisive is the variety of approaches – painting, objects, sculptures, video, performance, conceptual art, street art. The works of art are produced for this particular space and time. Emphasis is put on mutual link between individual art shops and their inclusion with the other shops which sell normal goods.

The aim of the exhibition is to present contemporary Czech art in the surrounding European countries, enlivening of the subway space and mainly encounters of passers by on Boráros tér.

Participating artists are Josef Bolf, David Bohm, Jiří Franta, Ondřej Horák, Blanka Lhotáková, Eva Koťátková, Luksuc-notone group, Persona and Patricia Talacko. Partners of the project are Czech Centre in Budapest (http://www.czechcentres.cz/budapest) and Szabad Eklektikus Muhely (www.aszem.com) . We would like to thank the owner of the shops, Szadai & Naves Kft. company.

There is a catalogue with the exhibition. The exhibition opening will take place on Friday May 18th at 7 pm. The exhibition will be open until Friday June 15th 2007.